Hekwerken

Hoe belangrijk is een constructieberekening draagmuur?

Voor elke woning geldt dat er één of meerdere zogenaamde dragende onderdelen in terug te vinden zijn. Niet zelden gaat het daarbij dan om een draagmuur. Vroeger was het zo dat veel mensen vreesden dat een dergelijke muur verwijderen niet tot de mogelijkheden behoorde. Ondertussen weten we dat dit wel degelijk mogelijk is. Dit gezegd hebbende is het wel zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat deze muur een belangrijk deel uitmaakt van het pand. Ze zomaar verwijderen zou dan ook kunnen leiden tot instabiliteit van de constructie en dat is niet de bedoeling. Een constructieberekening draagmuur kan vervelende verrassingen gelukkig voorkomen. 

Waarom zou je een draagmuur willen verwijderen?

Laat ons in eerste instantie even nadenken over de reden waarom je er nu precies voor zou willen kiezen om een draagmuur te verwijderen. Zoals de naam reeds aangeeft is ze namelijk (mee) verantwoordelijk voor het dragend karakter van het pand. Op het eerste zicht lijkt het dan ook niet meteen de beste keuze om deze tussen de constructie uit te gaan halen. Waarom doen mensen dat dan toch? Zeer eenvoudig. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld zeer populair om ervoor te kiezen om gebruik te maken van grote, open ruimtes in huis. Vroeger was dat veel minder het geval. 

Wanneer ook jij graag wil kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooie en grote open woonkamer of keuken is de kans zeer groot dat er één of meerdere muren zullen moeten sneuvelen. Het is bovendien ook best mogelijk dat er daar een draagmuur bij zit. Een constructieberekening draagmuur laten uitvoeren is dan eigenlijk het eerste wat je moet doen. Alleen wanneer dit is gebeurd zal je immers de draagmuur in kwestie kunnen en mogen verwijderen. 

Waarom een constructieberekening draagmuur laten uitvoeren?

Zoals reeds aangegeven eerder op deze pagina is het zo dat er in een woning verschillende soorten muren zijn terug te vinden. Voor het merendeel van deze muren geldt dat ze vooral of hoofdzakelijk over een visuele impact beschikken. Voor andere exemplaren geldt dat echter niet. Zij hebben immers ook een dragend karakter. Met andere woorden, ze zijn voor een zeer belangrijk deel van invloed op de stabiliteit van het pand in kwestie. Een constructieberekening draagmuur laten uitvoeren is vereist omdat anders de stabiliteit van het pand bij het wegnemen van de muur kan worden aangetast. Dit kan onder meer leiden tot significante scheurvorming. 

Met welke kosten moet je in dit geval rekening houden?

Een constructieberekening draagmuur uitvoeren gebeurt uiteraard niet gratis. De zogenaamde constructeur zal voor het werk dat hij in de berekening moet stoppen dan ook altijd een bepaald prijskaartje in rekening brengen. Hoeveel kosten je hiervoor dient te betalen is afhankelijk van de situatie in kwestie. Het uurloon van deze expert is gelegen tussen de gemiddeld 75 en 150 euro per uur. Voor het uitvoeren van een dergelijke berekening die betrekking heeft tot de draagmuur zijn de kosten eigenlijk zeer beperkt. Je kan op dit vlak rekenen op een prijskaartje van tussen de 150 en 300 euro. Hou er rekening mee dat het laten uitvoeren van een berekening van de constructie bij het willen verwijderen van een draagmuur wettelijk verplicht is.