WOZ waarde bezwaar, wat moet je erover weten?

De kans is best groot dat je als eigenaar van een woning al eens hebt gehoord over het zogenaamde WOZ waarde bezwaar. Het gaat hierbij zoals de naam al laat vermoeden om een bezwaar welke door eigenaars van een woning kan worden aangetekend tegen de door de gemeente aangerekende WOZ-waarde. Voor een dergelijk bezwaar geldt dat ze in de praktijk eigenlijk vrij vaak wordt aangetekend. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat de WOZ-waarde die wordt bepaald ook verantwoordelijk is voor alle relevante heffingen en belastingen die er aangerekend kunnen worden. Hoe beperkter de WOZ-waarde, des te lager deze dan ook uit zullen vallen. 

Hoe berekenen gemeenten de WOZ waarde?

In het bijzonder wanneer je nog maar net eigenaar bent geworden van een eigen woning spreekt het voor zich dat het risico bestaat dat je nog niet helemaal precies weet op welke manier de WOZ waarde van een woning nu precies wordt berekend. Gelukkig zit dit eigenlijk niet zo complex in elkaar als je mogelijks zou vermoeden. Wel is het zo dat er rekening mee moet worden gehouden dat er heel wat relevante factoren van toepassing zijn voor wat het bepalen van deze waarde betreft. Je kan hierbij in de praktijk dan ook concreet denken aan de hieronder terug te vinden zaken: 

  1. De grootte waar de woning over beschikt;
  2. Welke gebruiksoppervlakte de woning heeft;
  3. De ligging van het pand in kwestie;
  4. Over welk bouwjaar de woning beschikt;
  5. Het soort woning die je hebt aangekocht;
  6. De oppervlakte van het perceel van de woning;

Hou er bovendien rekening mee dat er bij het bepalen van de WOZ waarde ook wordt gekeken naar de actuele verkopen van relevante woningen. Dit zorgt ervoor dat de WOZ waarde jaarlijks enigszins kan verschillen. Omwille van deze reden is een WOZ waarde bezwaar aantekenen dan ook iets wat je eigenlijk elk jaar als eigenaar van een woning zou kunnen (en moeten) overwegen. 

Waarom is de WOZ waarde ook voor huurders relevant?

Niet zelden wordt er gezegd dat een WOZ waarde bezwaar alleen interessant is voor mensen die eigenaar zijn van een woning. Dat is echter niet helemaal correct, integendeel. Je moet er dan ook rekening mee houden dat de WOZ waarde zeker ook relevant is voor de huurders. Hoe hoger deze waarde is gelegen des te hoger ook het huurbedrag immers zal komen te liggen. Wil je dus met andere woorden een zo scherp mogelijke huur kunnen hanteren voor je huurders? Dan kan het aantekenen van WOZ waarde bezwaar in bepaalde gevallen het overwegen waard zijn. 

Wanneer WOZ waarde bezwaar aantekenen?

WOZ waarde bezwaar aantekenen kan dus in menig aantal verschillende situaties het overwegen waard zijn. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat het doelloos aantekenen van bezwaar in de praktijk geen enkele meerwaarde met zich meebrengt. In dat geval zal je bezwaar door de gemeente namelijk gewoon worden verworpen. Hou er in ieder geval rekening mee dat je, wanneer je bezwaar wenst aan te tekenen, dit altijd moet doen binnen de zes weken volgend op de zogenaamde WOZ-beschikking. Doe je dat niet? Dan heb je helaas je kans gemist om voor het jaar in kwestie bezwaar aan te kunnen tekenen tegen de WOZ-waarde van je woning.